Wat doet De Verbouw­regisseur?

Wij ont­­­­zorgen u van idee tot uitvoering (ver)bouw.

Iedereen heeft wel eens te maken (gehad) met een vorm van verbouwing. Vaak zijn de ervaringen heel divers. De bouwsector heeft niet altijd een even goede naam als het gaat om het leveren van de juiste kwaliteit tegen de juiste prijs. Met ruim 20 jaar ervaring in de bouwsector begrijpen wij dan ook dat het niet gemakkelijk is om zelf een bouwproject van A t/m Z te regelen. Om misstappen te voorkomen is ervaring met bouwtekeningen, kennis van alle bouwregels en wetgeving, vergunningsverplichtingen, bouwmaterialen, duurzaamheid en het vergelijken van bouwbegrotingen een minimale eis. Omdat dit voor de meeste geen dagelijkse kost is stellen wij onze expertise beschikbaar om uw project soepel te laten verlopen.

Uw regisseur voor het gehele traject

Heeft u plannen voor een verbouwing? De Verbouwregisseur maakt voor u de technische en financiële mogelijkheden inzichtelijk. Wij werken uw ideeën uit tot een concreet en haalbaar plan waarmee wij gericht offertes kunnen aanvragen. Op die manier worden er geen appels met peren meer vergeleken. Aannemers worden op basis van precies dezelfde uitgangspunten met elkaar vergeleken.

Voor sommige verbouwingsprojecten is een bouwvergunning noodzakelijk. De gemeente stelt o.a. eisen aan constructieve zaken en toetst de plannen aan (brand)veiligheidseisen. De Verbouwregisseur zal voor u de aanvraag van de vergunning uit handen nemen zodat dit deel van het proces efficiënt kan worden afgerond.

Wanneer de verbouwing wordt uitgevoerd begeleiden wij de werkzaamheden om erop toe te zien dat uw project volgens de vastgestelde kwaliteit voor de afgesproken prijs en conform de overeengekomen planning wordt geleverd.

Als onafhankelijk Verbouwregisseur ondersteunen wij particulieren en bedrijven bij de volgende fases in het bouwproces:

 • Het uitwerken van uw ideeën en het maken van de bouwtekeningen en de bouwplanning.
 • De aanvraag van een bouwvergunning.
 • Het selecteren van aannemers.
 • Het vergelijken van offertes.
 • De begeleiding van het project en kwaliteitscontrole op de werkzaamheden.

Het maakt dus niet uit of uw project nog in de kinderschoenen staat of dat de werkzaamheden al gestart zijn. Vanaf het moment dat wij naast u plaatsnemen wordt uw project in goede banen geleid.

Wat kost dit?

Uit ervaring weten wij dat een voorspoedig verloop van het bouwproces juist een hoop geld oplevert. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat het vooraf duidelijk is welke materialen er gebruikt dienen te worden. Hierdoor kunt u gericht offertes aanvragen en worden er geen appels met peren vergeleken. Daarnaast staan wij u bij tijdens de prijsonderhandelingen met de aannemer. Dit zorgt niet alleen voor rust en een fijn verloop van het bouwproces, maar ook voor een scherpe prijs.

Alhoewel u er dus niets op toelegt ontvangt u wel gewoon een rekening van ons. Om de samenwerking met u transparant te houden geven wij u dan ook vooraf een kostenindicatie. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Meer informatie per bouwfase

Idee

 • Van idee tot plan
 • Technische uitwerking
 • Vergunningsaanvraag
Meer informatie

Voorbereiding

 • Het selecteren van een aannemer
 • De onderhandeling en opdracht
 • Budget en planning
Meer informatie

Uitvoering

 • Verbouwbegeleiding
 • De oplevering
 • Nazorg en evaluatie
Meer informatie